Sản phẩm nấm linh chi


T�?ng �?ài tư vấn

1800 6670


H�? trợ �?ại lý

0916 651 009


NẤM LINH CHI HOÀNG GIA CAO CẤP | Hộp 120g

Giá: 198.000 VNĐ/hộp

Xuất xứ: Việt Nam

NẤM LINH CHI NHẬT THƯỢNG HẠNG | Hộp 500 g

Giá: 850.000 VNĐ/Hộp

Xuất xứ: Chủng Nhật Bản

NẤM LINH CHI HOÀNG GIA CAO CẤP | Hộp 500 g

Giá: 645.000 VNĐ/Hộp

Xuất xứ: Việt Nam

NẤM LINH CHI ĐỎ VN HOÀNG GIA - LOẠI PHỔ THÔNG - HỘP 250 g

Giá: 210.000 VNĐ/túi

Xuất xứ: Việt Nam

NẤM LINH CHI NHẬT THƯỢNG HẠNG | Hộp 250g

Giá: 465.000 VNĐ/hộp

Xuất xứ: Chủng Nhật Bản

NẤM LINH CHI HÀN QUỐC CAO CẤP

Giá: 2.000.000 VNĐ/kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

NẤM VÂN CHI HOÀNG GIA 100g

Giá: 220.000 VNĐ/100g

Xuất xứ: Việt Nam

NẤM VÂN CHI HOÀNG GIA 500G

Giá: 1.050.000 VNĐ/500g

Xuất xứ: Việt Nam

NẤM THƯỢNG HOÀNG VÀNG HÀN QUỐC

Giá: 2.500.000 VNĐ/500g

Xuất xứ: Hàn Quốc

NẤM HẦU THỦ HOÀNG GIA - TÚI 100G

Giá: 180.000 VNĐ/100g

Xuất xứ: Việt Nam

Trang12